Laboratorium Matematyki Stosowanej

Laboratorium Matematyki Stosowanej

Uniwersytet Rzeszowski

Laboratorium Matematyki Stosowanej (nr 9.) jest wyposażone w infrastrukturę techniczną, pozwalającą na realizację projektów, grantów naukowych i zadań badawczych własnych. Laboratorium składa się z trzech  pracowni (Metod Przybliżonych, Procesów Stochastycznych i Metod Statystycznych), które oferują kompleksową i profesjonalną pomoc w różnych obszarach matematyki teoretycznej i stosowanej, w szczególności w teorii funkcji zespolonych, analizy funkcjonalnej, równań różniczkowych, analiz statystycznych w naukach społecznych, finansowych, ekonomicznych i technicznych, modelowaniu procesów: w nano- i biostrukturach, na rynkach finansowych oraz innych gałęziach nauki.

Laboratorium oferuje szeroką gamę szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu wykorzystania metod stochastycznych i statystycznych oraz matematyki, wspiera przygotowanie studentów do pracy na stanowiskach matematyków, analityków, projektantów i programistów oraz wspomaga ich samodzielną pracę badawczą w oparciu o nowoczesną aparaturę i oprogramowanie.

Z laboratorium korzystać mogą studenci oraz współpracujące firmy w postaci szkoleń, kursów czy wspólnie opracowywanych systemów wysokiej jakości.

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania inne
M
UE UE