Katedra Biotechnologii

Katedra Biotechnologii

Uniwersytet Rzeszowski

Katedra Biotechnologii to zespół laboratoriów specjalizujących się w badaniach biologicznych, biochemicznych, chemicznych, mikrobiologicznych, a w szczególności:

- komórek ludzkich i zwierzęcych typu „single cell analysis” umożliwiających charakteryzowanie populacji komórek w oparciu o ich indywidualny profil ekspresji genów;

- składu chemicznego próbek (tłuszcze, profil kwasów tłuszczowych, cukrowce, białka, witaminy rozpuszczalne w wodzie m. in. ryboflawina, roseoflawina, związki fenolowe: flawonoidy i kwasy fenolowe, barwniki, pierwiastki) oraz zanieczyszczeń (WWA, pestycydy, metale ciężkie);

-  określenia potencjału antybakteryjnego i antygrzybowego testowanych materiałów;

-  badaniach proteomicznych;

- preparatyce nanomateriałów wielofunkcyjnych do zastosowań biomedycznych (struktury core-shell, wielowarstwowe o mieszanych właściwościach magnetyczno-luminescencyjno-plazmonowych, nośniki leków, materiały kompozytowe, kościozastępcze) oraz

- badaniach nad poznaniem różnorodności morfologicznej i taksonomicznej organizmów kopalnych ze szczególnym uwzględnieniem przedstawicieli Tipulomorpha (Diptera, Nematocera) w aspekcie ewolucyjnym, związków filogenetycznych. Podkreślenie znaczenia materiałów kopalnych w weryfikowaniu hipotez filogenetycznych, biogeograficznych i przy rekonstrukcjach paleoekologicznych. Prowadzone są badania nad morfologią owadów kopalnych i współczesnych.

 

Laboratorium oferuje:

- badanie cytotoksyczności, biokompatybilności oraz biodostępności leków oraz nanomateriałów;

- badanie składu chemicznego próbek;

- badania mikrobiologiczne;

- badania efektów cieplnych wymuszonych zmiennym polem magnetycznym, promieniowaniem monochromatycznym w zakresie bliskiej podczerwieni;

- badania z wykorzystaniem kamery termowizyjnej (testowanie układów elektronicznych w poszukiwaniu uszkodzonych elementów, których objawem jest niepożądany wzrost temperatury, poszukiwania mostków cieplnych i wad materiałowych);

- badania właściwości układów koloidalnych nanocząstek – rozmiar hydrodynamiczny, potencjał zeta;

- kompleksową obsługę laboratoryjną – od wykonania analiz, do uzyskania wyniku z badania i przekazania sprawozdań, raportów lub ekspertyz;

- szkolenia z zakresu biotechnologii;

- opinie i ekspertyzy z zakresu biotechnologii dotyczące zagadnień technologicznych, materiałowych i konstrukcyjnych oraz z zakresu paleoentomologii.

 

Laboratorium jest wyposażone w aparaturę na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym sprawdzeniom w celu zapewnienia spójności pomiarowej.

 

Wykwalifikowana kadra laboratorium, nadzór nad wyposażeniem pomiarowym i badawczym, stosowane procedury badawcze, odpowiadają wymaganiom stawianym laboratoriom akredytowanym.

 

Mocne strony Laboratorium:

- wysoka jakość, dokładność i wiarygodność wyników badań;

- nowoczesne wyposażenie pomiarowe;

- doświadczony i kompetentny personel;

- współpraca z wieloma firmami z branży biotechnologicznej;

- współpraca naukowa z laboratoriami z zagranicy.  

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania biologicznie i biochemiczne
B
Badania chemiczne
C
Badania mikrobiologiczne
K
Obiekty badań
Wyroby chemiczne
4
Produkty rolne
1
Żywność
22
Woda
28
Ścieki
30
Gleba, grunty, skały
31
Osady, odpady
32
Obiekty i materiały biologiczne przeznaczone do badań
3
UE UE