Laboratorium Badań Starzeniowych

Laboratorium Badań Starzeniowych

Politechnika Rzeszowska

Papier, tektura (obiekt dostarczony do badań)
Papier, tektura (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana wyglądu
Ocena porównawcza (dokumentacja fotograficzna)
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Zmiana kształtu
Pomiar liniowy
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Produkty rolne (obiekt dostarczony do badań)
Produkty rolne (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana kształtu
Pomiar liniowy
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Zmiana wyglądu
Ocena porównawcza (dokumentacja fotograficzna)
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Środki ochrony osobistej (obiekt dostarczony do badań)
Środki ochrony osobistej (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana kształtu
Pomiar liniowy
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Środki ochrony osobistej (obiekt dostarczony do badań)
Środki ochrony osobistej (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana wyglądu
Ocena porównawcza (dokumentacja fotograficzna)
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Wyposażenie optyczne (obiekt dostarczony do badań)
Wyposażenie optyczne (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana kształtu
Pomiar liniowy
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Zmiana wyglądu
Ocena porównawcza (dokumentacja fotograficzna)
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Wyroby chemiczne (obiekt dostarczony do badań)
Wyroby chemiczne (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana wyglądu
Ocena porównawcza (dokumentacja fotograficzna)
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Zmiana kształtu
Pomiar liniowy
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Wyroby farmaceutyczne (obiekt dostarczony do badań)
Wyroby farmaceutyczne (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana wyglądu
Ocena porównawcza (dokumentacja fotograficzna)
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Zmiana kształtu
Pomiar liniowy
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Wyroby i materiały konstrukcyjne (obiekt dostarczony do badań)
Wyroby i materiały konstrukcyjne (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana wyglądu
Ocena porównawcza (dokumentacja fotograficzna)
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Zmiana kształtu
Pomiar liniowy
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Wyroby i wyposażenie elektryczne (obiekt dostarczony do badań)
Wyroby i wyposażenie elektryczne (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana wyglądu
Ocena porównawcza (dokumentacja fotograficzna)
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Zmiana kształtu
Pomiar liniowy
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy (obiekt dostarczony do badań)
Wyroby z tworzyw sztucznych i gumy (obiekt dostarczony do badań)
Zmiana wyglądu
Ocena porównawcza (dokumentacja fotograficzna)
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

Zmiana kształtu
Pomiar liniowy
Własna procedura badawcza + ustalenia z Zamawiającym

UE UE