GEOSERV Maciej Szymański

GEOSERV Maciej Szymański

Firma GEOSERV Maciej Szymański zajmuje się badaniami z zakresu geotechniki i geologii inżynierskiej.


Oferta obejmuje m.in.:

- wiercenia geotechniczne i geologiczno-inżynierskie,

- sondowania gruntu,

- badania kontrolne nasypów i warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- próbne obciążenia gwoździ i kotew gruntowych,

- badania laboratoryjne próbek gruntu,

- kompleksowa obsługa budowy pod kątem kontroli jakości z zakresu geotechniki,

- dozory geologiczne,

- opracowywanie dokumentacji badań podłoża gruntowego, dokumentacji geologiczno-inżynierskich.

Alternate Text
Obiekty badań
Gleba, grunty, skały
31
Wyroby, materiały, obiekty budowlane
5
UE UE