Kontakt

Kontakt

do zespołu koordynującego działania Podkarpackiej Sieci Laboratoriów
Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW)

Formularz kontaktowy do PSLBiW
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.
Teofila Lenartowicza 4
35-051 Rzeszów
NIP: 8133765154, REGON: 368953574, KRS: 0000710883
Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie
Kapitał Zakładowy: 500 000 zł
Zespół
UE UE
;