V Konferencja „Innowacje – Pomiary – Akredytacje” już 21 października

V Konferencja „Innowacje – Pomiary – Akredytacje” już 21 października

19 sierpnia 2022 13:39

Cały dzień merytorycznych prelekcji, eksperci ze świata nauki, biznesu oraz branży laboratoryjnej, możliwość networkingu z przedstawicielami działów B+R czy działów jakości w przedsiębiorstwach. Piąta edycja Konferencji „Innowacje – Pomiary – Akredytacje” odbędzie się już 21 października w siedzibie Podkarpackiego Centrum Innowacji. 

Tytuł tegorocznej edycji wydarzenia brzmi: „Laboratoria badawcze i wzorcujące w systemach oceny zgodności”. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli laboratoriów badawczych, wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych oraz przedstawicieli firm zlecających badania swoich wyrobów lub wzorcowania aparatury pomiarowej.

- Producenci różnego rodzaju wyrobów, np. budowlanych, są prawnie zobowiązani do wytwarzania swoich produktów w określonych przez Ustawodawcę systemach oceny zgodności. Zgodności z odpowiednią zharmonizowaną, czyli europejską normą wyrobu, przyjętą do stosowania w kraju członkowskim Unii Europejskiej. To oznacza, że zanim wprowadzą swój wyrób na rynek np. krajowy, wcześniej tą zgodność muszą potwierdzić poprzez szereg badań w laboratoriach, najczęściej akredytowanych. Tegorocznym pomysłem na tematykę konferencji chcemy uczulić zrzeszone w Sieci (i nie tylko) laboratoria, że mają one do odegrania ważną rolę w systemach oceny zgodności. Szczególnie dotyczy to laboratoriów akredytowanych i notyfikowanych – mówi Anna Smyk, Asystent Koordynatora Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących.

Celem wydarzenia jest aktywizacja współpracy podkarpackich laboratoriów z przedstawicielami innowacyjnych firm regionu, które oczekują realizacji usług badawczych, w szczególności usług laboratoriów akredytowanych, które mogą okazać się niezbędne w okresie wprowadzania opracowanych wyrobów na rynek krajowy i na rynki zagraniczne.

To już piąta edycja tego wydarzenia. W ubiegłym roku, konferencja zgromadziła ok. 250 uczestników oraz 9 ekspertów, którzy wygłosili łącznie 10 prelekcji.  

Patronat honorowy nad V Konferencją „Innowacje – Pomiary – Akredytacje” objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Polski Komitet Normalizacyjny oraz Polskie Centrum Akredytacji. Patronat medialny sprawuje czasopismo „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”.

Nad merytoryką wydarzenia czuwa dr inż. Roman Tabisz, Twórca i Koordynator Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. - Pierwsza Konferencja I-P-A została zorganizowana tylko w celu zaprezentowania idei utworzenia Podkarpackiej Sieci Laboratoriów. Kolejne edycje były już adresowane do przedstawicieli laboratoriów, które systematycznie przystępowały do współpracy. Tegoroczna konferencja adresowana jest nie tylko do przedstawicieli 95 współpracujących w Sieci laboratoriów ale także do przedstawicieli działów BR i TQM podkarpackich firm – wyjaśnia dr inż. Roman Tabisz

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Wszystkie informacje na temat konferencji, aktualna agenda oraz prelegenci znajdują się na stronie: https://ipa.pcinn.org/ .

 

UE UE