Podstawowe zagadnienia z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych - zapraszamy na spotkanie

Podstawowe zagadnienia z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych - zapraszamy na spotkanie

14 czerwca 2022 10:15

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza na spotkanie online z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych, które odbędzie się już 30 czerwca 2022 roku.

Podstawowe zagadnienia z zakresu Polskich Norm i dokumentów normalizacyjnych

30 czerwca 2022 r., godz. 9.00 – 14.00

Wydarzenie adresowane jest do członków Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących, a także naukowców, pracowników laboratoriów i przedstawicieli Działów Jakości, osób realizujących prace badawczo-rozwojowe.

Udział w szkoleniu jest bazpłatny. 

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/pslbiw

Zakres tematyczny spotkania obejmować będzie następujące zagadnienia:

  • Polskie Normy, Normy Międzynarodowe i Normy Europejskie wprowadzane do zbioru PN,
  • zapis numerów PN i PKN oraz elementów dodatkowych,
  • międzynarodowe i europejskie dokumenty normalizacyjne,
  • Międzynarodowa Klasyfikacja Norm (ICS),
  • wyszukiwanie informacji o normach,
  • powołania na normy w dokumentach,
  • informacja normalizacyjna w internecie,
  • produkty i usługi ułatwiające korzystanie ze zbiorów norm.

Wydarzenie ma formę wykładu z wykorzystaniem praktycznych warsztatów obrazujących omawiane zagadnienia. Czas trwania spotkania to 5 godzin.

W roli eksperta wystąpi Wojciech Mazurek - Specjalista, Polski Komitet Normalizacyjny

Z wykształcenia magister inżynier mechanik, absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Od 2002 r. pracownik Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w dziale zajmującym się udzielaniem Klientom informacji o normach krajowych, europejskich i międzynarodowych z mechaniki, logistyki, transportu, opakowań. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu informacji normalizacyjnej. Brał udział w przygotowaniu sklepu internetowego PKN. Od kilku lat administruje portalem WIEDZA. Prowadzi audity wewnętrzne systemów zarządzania wg ISO 9001, ISO/IEC 27001 oraz audity zewnętrzne certyfikacji dobrowolnej na Znak Zgodności z Polską Normą.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie PKN potwierdzające uczestnictwo w spotkaniu, a także materiały w formie elektronicznej (nie zawierają norm i przepisów).

W celu udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację.

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/pslbiw

UE UE