Ostatni czwartek miesiąca z Podkarpacką Siecią Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

Ostatni czwartek miesiąca z Podkarpacką Siecią Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących

23 maja 2022 12:21

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza do udziału w majowym webinarze z cyklu „Ostatni czwartek miesiąca z PSLBiW…”:

WEGE, EKO, BIO – o co w tym wszystkim chodzi… 

26.05.2022 r. (czwartek), godz. 12.00

W trakcie webinaru swoją działalność zaprezentują laboratoria z Instytutu Technologii Żywności i Żywienia Człowieka Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego

  • Laboratorium analiz instrumentalnych składników żywnościowych,
  • Laboratorium analiz wyrobów piekarniczych. Linie technologiczne przetwarzania ziarna.

Rejestracja: https://pci.clickmeeting.com/wege-eko-bio 

Agenda:

  1. Prezentacja laboratoriów: opis działalności, wyposażenie, możliwości i metody badawcze, wyzwania stojące przez jednostami badawczymi
  2. Panel dyskusyjny z przedstawicielami ww. laboratoriów i Klastra Podkarpackie Smaki

Prelegenci:

Dr inż. Joanna Kaszuba, doktor nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, zatrudniona na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznych, zastępca kierownika Laboratorium analiz wyrobów piekarniczych. Linie technologiczne przetwarzania ziarna.

Dr Agata Pawłowska, zdobyła tytuł magistra chemii ogólnej i stosowanej w 2004 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2008 roku uzyskała tytuł doktora nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie w Pizie (Włochy), a w 2014 roku tytuł doktora nauk o żywności i żywieniu na Uniwersytecie w Cork (Irlandia). Odbyła wiele zagranicznych staży naukowych, m. in. w Wietnamskiej Akademii Nauk i na Uniwersytecie w Salerno (Włochy). W 2020 roku objęła stanowisko adiunkta w Kolegium Nauk Przyrodniczych na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przedstawicielka Laboratorium analiz instrumentalnych składników żywnościowych.

A także przedstawiciele Klastra "Podkarpackie Smaki".

Rejestracjahttps://pci.clickmeeting.com/wege-eko-bio

Udział w webinarze jest bezpłatny. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez dedykowaną platformę

Zapraszamy!

UE UE