Ósme spotkanie przedstawicieli laboratoriów zrzeszonych w PSLBiW

Ósme spotkanie przedstawicieli laboratoriów zrzeszonych w PSLBiW

02 grudnia 2021 10:49

19 listopada w sali konferencyjnej hotelu Hilton Garden Inn w Rzeszowie odbyło się ósme spotkanie przedstawicieli laboratoriów współpracujących w ramach Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących (PSLBiW). 

Główna działalność PSLBiW ma na celu doskonalenie kompetencji współpracujących ze sobą laboratoriów oraz prezentację ich możliwości badawczych na platformie internetowej www.badania.pcinn.org, tworzonej przez PCI. Jedną z form realizacji wymienionych celów są spotkania przedstawicieli laboratoriów zrzeszonych w PSLBiW.

Ósme spotkanie organizowane przez PSLBiW miało formę stacjonarną. Udział w nim wzięło 30 reprezentantów 25 laboratoriów zrzeszonych w Sieci. 

Spotkanie rozpoczął dr inż. Roman Tabisz, który omówił zebranym aktualny stan Sieci. Następnie Anna Smyk, Asystentka Koordynatora przedstawiła uczestnikom spotkania ankietę dotyczącą oczekiwanych szkoleń. Wyniki tej ankiety będą bazą do przygotowywanego przez Sieć programu szkoleń przedstawicieli zrzeszonych laboratoriów na 2022 rok. 

Spotkanie stało się również okazją do zaprezentowania programu IV Konferencji Innowacje – Pomiary – Akredytacje, która odbyła się 24 listopada w ramach II edycji Forum Nauki i Biznesu. W tym roku czwarta edycja tej konferencji odbyła się pod hasłem „Kompetencje laboratoriów wobec wymagań zleceniodawców badań”. 

Podczas spotkania, przedstawione zostały również możliwości wsparcia laboratoriów zrzeszonych w Sieci przez brokerów innowacji PCI. O tym, jak może wyglądać takie wsparcie, opowiedziała Timea Sulenta - Pluta, Dyrektor ds. Komercjalizacji Badań w PCI.

Kolejne spotkanie PSLBiW odbędzie się w pierwszym kwartale 2022 roku. 

 

UE UE