Zapraszamy na IV Konferencję „Innowacje-Pomiary-Akredytacje”

Zapraszamy na IV Konferencję „Innowacje-Pomiary-Akredytacje”

18 października 2021 15:07

24 listopada 2021 odbędzie się IV Konferencja „Innowacje -Pomiary-Akredytacje” (IPA) organizowana przez Podkarpacką Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. 

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli laboratoriów badawczych, wzorcujących, akredytowanych i nieakredytowanych oraz przedstawicieli firm zlecających badania swoich wyrobów  lub wzorcowania aparatury pomiarowej. Wydarzenie odbędzie się w drugim dniu Forum Nauki i Biznesu organizowanym przez Podkarpackie Centrum Innowacji.

W tym roku czwarta edycja tej konferencji odbędzie się pod hasłem: „Kompetencje laboratoriów wobec wymagań zleceniodawców badań”.

W pierwszej części konferencji zaprezentowane będą referaty dotyczące zagadnień akredytacji, certyfikacji wyrobów, jakości wyników pomiarów, szacowania ryzyka i oceny niepewności wyników pomiarów. W drugiej części przedstawione zostaną problemy związane ze świadczeniem usług badawczych  przez laboratorium mobilne oraz laboratorium działające na rynku niemieckim. Zaprezentowany będzie także Campus Laboratoriów Głównego Urzędu Miar budowany w Górach świętokrzyskich. Podsumowaniem konferencji będzie dyskusja panelowa w której udział wezmą przedstawiciele podkarpackich firm odpowiedzialni za zlecanie na zewnątrz badań laboratoryjnych i wzorcowań aparatury pomiarowej.

 

UE UE