Szkolenie dla przedstawicieli laboratoriów uczelnianych zrzeszonych w PSLBiW

Szkolenie dla przedstawicieli laboratoriów uczelnianych zrzeszonych w PSLBiW

07 października 2021 09:26

Podkarpackie Centrum Innowacji zaprasza przedstawicieli uczelnianych laboratoriów zrzeszonych w Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących do udziału w szkoleniu online:

Kompetencje, obowiązki i zadania kierownictwa w laboratorium zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w drodze do akredytacji 

25-26 października 2021 r., godz. 09.00-16.00

Liczba miejsc ograniczona: 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Szkolenie podzielone zostało na dwa moduły*: 

  • Moduł 1: Kompetentny Kierownik ds. Jakości / Pełnomocnik ds. Jakości / Dyrektor ds. Jakości 
  • Moduł 2: Kompetentny Kierownik Techniczny 

Celem szkolenia jest omówienie i zilustrowanie gotowymi przykładami wymagań normy w zakresie odpowiedzialności i uprawnień przypisywanych osobom odpowiedzialnym w laboratorium za zarządzanie laboratorium, utrzymywanie systemu zarządzania oraz kompetencje techniczne. 

Naszym prelegentem będzie dr Iwona Madejska - ekspert ds. systemu zarządzania jakością w laboratorium.

Doktor nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz zastępca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor (także PCA), certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemy zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

*) obydwa moduły będą się wzajemnie przenikać podczas tych dwóch dni szkolenia

Zgłoszenia prosimy kierować na laboratoria@pcinn.org

UE UE