Webinar: Akredytowane, Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji na Politechnice Rzeszowskiej - zasoby, możliwości badawcze. Zapraszamy!

Webinar: Akredytowane, Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji na Politechnice Rzeszowskiej - zasoby, możliwości badawcze. Zapraszamy!

18 marca 2021 08:59

Zapraszamy na kolejne webinarium z cyklu "Ostatni czwartek miesiąca z PSLBiW":

Akredytowane, Wydziałowe Laboratorium Badań Konstrukcji na Politechnice Rzeszowskiej - zasoby, możliwości badawcze

25.03.2021 r. (czwartek), godz, 12:00

REJESTRACJAhttps://webinar.getresponse.com/wgbRf/laboratorium-prz

PROGRAM WYDARZENIA:

• Struktura laboratorium, system zarządzania – dr inż. Lucjan Janas, prof. PRz

• Wyposażenie laboratorium – mgr inż. Daniel Szynal

• Możliwości badawcze, przykłady badań, oferta rynkowa – mgr inż. Daniel Szynal

PRELEGENCI:

Dr inż. Lucjan Janas, prof. PRz - kieruje Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji od chwili jego utworzenia. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących badań konstrukcji inżynierskich, w tym badań wytrzymałościowych i wibroakustycznych. Autor systemu kontroli drogowych obiektów inżynierskich, który jest obecnie stosowany na głównych drogach w kraju. Kierował badaniami m.in. kilkudziesięciu mostów, w tym badaniami obiektów autostradowych i obiektów przez duże rzeki. Wspólnie z zespołem WLBK wdrożył w laboratorium system zarzadzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025. System jest akredytowany przez PCA.  

Mgr inż. Daniel Szynal - Absolwent Politechniki Rzeszowskiej posiadający doświadczenie w projektowaniu mostów oraz realizacji przeglądów technicznych i ekspertyz obiektów mostowych na terenie całego kraju. Od kilku lat specjalista ds. badań konstrukcji inżynierskich w Wydziałowym Laboratorium Badań Konstrukcji. Realizuje doktorat o tematyce drgań obiektów mostowych. 

REJESTRACJAhttps://webinar.getresponse.com/wgbRf/laboratorium-prz

Udział w webinarze jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez GetResponse.

Zapraszamy!

UE UE