Zapraszamy na czwartek z PSLBiW. Ruszyły zapisy na webinar ➡ Przygotowanie laboratorium do akredytacji

Zapraszamy na czwartek z PSLBiW. Ruszyły zapisy na webinar ➡ Przygotowanie laboratorium do akredytacji

20 stycznia 2021 11:46

Zapraszamy na kolejne wirtualne spotkanie z laboratoriami zrzeszonymi w Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Tematem najbliższego webinaru jest:

Przygotowanie laboratorium do akredytacji

28.01.2021 r. (czwartek), godz. 12.00

REJESTRACJA: https://webinar.getresponse.com/wgbRf/przygotowanie-laboratorium-do-akredytacji

AGENDA SPOTKANIA:

1. CELE AKREDYTACJI – ISTOTNE DLA:

 • laboratorium, które chce uzyskać akredytację (badawcze, medyczne, wzorcujące) oraz jednostek certyfikujących wyroby (przemysłowe i medyczne) ,
 • przemysłu,
 • placówek ochrony zdrowia i życia,
 • konsumentów krajowych i zagranicznych.

2. SYNTETYCZNY OPIS PROCESU AKREDYTACJI PCA:

 • przebieg procesu akredytacji - zakres akredytacji (programy dla laboratoriów badawczych, medycznych, wzorcujących),
 • oceniane kompetencje, procedury, zasady, system zarządzania (wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02).

3. ETAPY PRZYGOTOWANIA LABORATORIUM DO AKREDYTACJI (przykładowo):

 • dokumentacja systemu zarządzania oraz zasady nadzorowania danych i bezpieczeństwa informacji,
 • status prawny, schematy organizacyjne zapewniające bezstronność prowadzenia działalności laboratoryjnej (schemat organizacyjny laboratorium (np. Uczelni), zapewniający bezstronność i poufność, zależności służbowe personelu),
 • kompetencje personelu laboratorium,
 • lokalizacja i wyposażenie umożliwiające wykonywanie akredytowanych badań lub wzorcowań,
 • spójność pomiarowa wyników pomiarów,
 • metody badań/ wzorcowań/ pobierania próbek,
 • uzyskanie własnych wyników badań i wzorcowań oraz wyników porównań międzylaboratoryjnych (potwierdzanie ważności wyników),
 • przygotowanie wniosku o akredytację,
 • przygotowanie do audytu, 

 • podpisanie kontraktu z PCA.

SPOTKANIE POPROWADZI:

Katarzyna Szymańska - ekspert z zakresu systemów zarządzania w laboratoriach. Absolwentka Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie laboratoryjne zdobywała w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Kompetencje w zakresie wymagań laboratoryjnych, harmonizacji tych wymagań oraz auditowania systemów zarządzania w laboratorium to efekt wieloletniej pracy w krajowej jednostce akredytującej. Wieloletni szkoleniowiec z zakresu normy ISO/IEC 17025, w tym (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02) oraz prelegent na licznych konferencjach branżowych. Jest także auditorem wiodący z zakresu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Doświadczenie w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania wykorzystywała i rozwijała w pracy Głównego Metrologa w Zakładzie Metrologii Interdyscyplinarnej Głównego Urzędu Miar. Obecnie szkoleniowiec i konsultant MS EDU oraz koordynator badań biegłości w akredytowanym laboratorium.


Udział w webinarze jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Aby aktywnie uczestniczyć w wydarzeniu należy zapisać się i połączyć poprzez GetResponse.
Zapraszamy!
UE UE