Komitet Alokacji Zasobów PCI zdecyduje które projekty uzyskają grant na prace B+R

Komitet Alokacji Zasobów PCI zdecyduje które projekty uzyskają grant na prace B+R

30 grudnia 2020 14:23

W dniu 12 stycznia 2021 roku odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Alokacji Zasobów Podkarpackiego Centrum Innowacji (KAZ). W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele PCI i uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W trakcie spotkania poruszone zostaną najważniejsze zagadnienia związane z działalnością PCI.

Pierwszym tematem będzie Program grantowy PCI, czyli postępy prac w realizacji projektów z I naboru, przebieg i statystyki związane z realizacją II naboru oraz planowane działania w ramach Programu.

Następnie odbędzie się głosowanie Członków KAZ nad oceną projektów grantowych z II naboru.

- Końcem grudnia 2020 r. zakończyła się ocena merytoryczna, w trakcie której 38 ekspertów zewnętrznych z całej Polski oceniło 143 wnioski (pogrupowane wg 12 dziedzin tematycznych) i sporządziło 297 kompleksowych recenzji. Wnioski, które uzyskały rekomendację ekspertów trafiły następnie do Członków KAZ, którzy podczas posiedzenia będą mieli możliwość przyznania wytypowanym przez siebie projektom dodatkowych punktów. Pozwoli to na ustalenie finalnej listy Zespołów naukowych, które uzyskają grant. Cieszy nas wzrost poziomu złożonych projektów w stosunku do  I naboru - zarówno od strony jakości samych wniosków, jak i potencjału prac badawczo-rozwojowych planowanych do realizacji. Pula środków przeznaczonych na granty w II naborze wynosi 6 mln zł – KAZ ma możliwość zarekomendować PCI zwiększenie tej kwoty jeżeli uzna, że większa liczba projektów powinna otrzymać dofinansowanie – mówi Krzysztof Borowicz, Dyrektor ds. Rozwoju Technologii w PCI, pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego KAZ.

Ostatnim punktem spotkania są plany PCI na lata 2021-2022. Przedstawiciele poszczególnych Platform poruszą najważniejsze zagadnienia związane z ich funkcjonowaniem, przedstawią główne założenia i terminy ich realizacji.

Posiedzenie KAZ odbędzie się w formie zdalnej (on-line), za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Komitet Alokacji Zasobów PCI jest organem kolegialnym powołanym w celu prowadzenia i nadzorowania współpracy Podkarpackiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. oraz partnerów PCI, którymi są: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

UE UE