3 pytania do... dra Romana Tabisza

3 pytania do... dra Romana Tabisza

13 października 2020 09:52

Startujemy z cyklem "Trzy pytania do...", dzięki któremu dowiecie się jeszcze więcej o działalności naszej spółki. Dzisiejszym bohaterem jest dr Roman Tabisz, Koordynator PSLBiW.

Jakie możemy wskazać korzyści wynikające ze współpracy w Sieci?

Są trzy podstawowe korzyści

  • możliwość interdyscyplinarnej współpracy pozwalająca na podejmowanie badań niemożliwych do wykonania w jednym laboratorium,
  • promocja usług rynkowych laboratorium na portalu utworzonym i doskonalonym przez PCI, która dla większości laboratoriów nie jest możliwa, ze względu na brak odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich, 
  • możliwość skorzystania przez laboratoria publiczne z funduszu wspomagającego na pokrycie kosztów związanych z danym etapem przygotowania laboratorium do akredytacji. Fundusz ten będzie uruchomiony na początku 2021 roku.  

Jakie działania powinno podjąć laboratorium, by móc przystąpić do PSLBiW?

Wystarczy skontaktować się z zespołem koordynującym w PCI działania PSLBiW telefonicznie lub e-mailem: laboratoria@pcinn.org i wyrazić wolę przystąpienia do Sieci. W odpowiedzi zespół prześle formularz POROZUMIENIA, na podstawie którego dane laboratorium może przystąpić do Sieci. POROZUMIENIE podpisują strony je zawierające, to znaczy PCI oraz właściciel danego laboratorium. 

Jak laboratoria oceniają funkcjonalność portalu www.badania.pcinn.org?

Pierwsze oceny są pozytywne. Jesteśmy nadal otwarci na wszelkie uwagi, tak ze strony laboratoriów, jak i ze strony przedsiębiorców. Systematyczne doskonalenie platformy jest priorytetem naszych działań promocyjnych. 

UE UE