Nasz Ekspert: Roman Tabisz

Nasz Ekspert: Roman Tabisz

26 czerwca 2020 13:51

W Podkarpackim Centrum Innowacji pracuje Roman Tabisz. To Koordynator Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Poniżej wypowiedź, gdzie w kilku zdaniach komunikuje o powstaniu i realizacji sieci laboratoriów w PCI: „Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących to ambitny projekt realizowany w PCI. Mam satysfakcję, że inicjatywa utworzenia sieci laboratoriów znalazła uznanie i powierzono mi funkcję koordynatora tego przedsięwzięcia. Mogę w pełni wykorzystać doświadczenie i wiedzę nabyte  w laboratoriach przemysłowym i uczelnianym. Poznałem zagadnienia związane z pomiarami, specyfikę pracy  w laboratorium oraz procesy uzyskania certyfikatu akredytacji. Wieloletni udział w pracach zespołu KT-10 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego ułatwia mi rozwiązywanie problemów związanych w wymaganiu norm i regulacji dotyczących oceny zgodności wyrobów i procesów.”

UE UE