Nasz Ekspert: Konrad Frontczak

Nasz Ekspert: Konrad Frontczak

10 lipca 2020 10:00

W Podkarpackiem Centrum Innowacji kontynuujemy cykl pod nazwą "Nasz Ekspert". Jak co tydzień przedstawiamy wyjątkową osobę, która tworzy społeczność PCI. Pośród nich nie brakuje dyrektorów z dedykowanych platform oraz specjalistów z poszczególnych działów. W Podkarpackim Centrum Innowacji pracuje Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. Komercjalizacji Badań w PCI. Poniżej ciekawa wypowiedź o współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji: „Naukowcy z pomysłami, wiedzą i doświadczeniem poszukują możliwości realizacji innowacyjnych projektów. Wsparcie dla nich wymaga współpracy wszystkich instytucji i osób odpowiedzialnych za ekosystem innowacji na Podkarpaciu. Jego koordynatorem jest Podkarpackie Centrum Innowacji. Mając na uwadze możliwe do zrealizowania wspólne cele, zapraszam do współpracy naukowców a także przedsiębiorców, którzy są zainteresowani komercjalizacją i wdrażaniem innowacyjnych pomysłów i rozwiązań”. 

UE UE