Magazyn VIP zamieścił artykuł: PCI buduje sieć laboratoriów

Magazyn VIP zamieścił artykuł: PCI buduje sieć laboratoriów

15 czerwca 2020 11:58

W czerwcowym wydaniu Magazynu VIP rozmowa z dr inż. Romanem Tabiszem, ekspertem z ponad 20-letnim doświadczeniem, twórcą i koordynatorem Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. W ciekawym artykule zatytułowanym „Atrakcyjna oferta współpracy dla podkarpackich przedsiębiorców”, informacje o działaniach Rady Sieci Laboratoriów oraz Zespołu Koordynującego, powstającej stronie internetowej dotyczącej badań i testów oferowanych przez laboratoria oraz organizowanej III Konferencji „Innowacje – Pomiary – Akredytacja” w Rzeszowie. 

UE UE