II posiedzenie Rady PSLBiW

II posiedzenie Rady PSLBiW

08 maja 2020 20:05

W dniu 07 maja 2020 r. miało miejsce II posiedzenie członków Rady Podkarpackiej Sieci Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących. Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, spotkanie odbyło się za pomocą platformy MS Teams (on-line). Gościnnie na niniejsze spotkanie, zostali także zaproszeni członkowie Zespołu Koordynującego PSLBiW. Ogólnie brało w nim udział 10 osób. Posiedzenie zostało  udokumentowano za pomocą print screen’ów. Podczas spotkania wiodącymi tematami było:

1. Przedstawienie bieżącej sytuacji u każdego z członków Rady i Zespołu Koordynującego PSLBiW (w kontekście zmagania się z wirusem COVID-19).

2. Przedstawienie informacji o aktualnym stanie PSLBiW (Anna Smyk, Asystent Koordynatora PSLBiW)

3. Przedstawienie i omówienie wstępnie zakładanych celów dla III Konferencji „INNOWACJE – POMIARY – AKREDYTACJE” w Rzeszowie (Roman Tabisz, Koordynator PSLBiW). W odniesieniu do korzyści płynących z wydarzenia dla: firm, laboratoriów zrzeszonych w sieci, laboratoriów, które nie współpracują, studentów, PCI i Instytucji Zarządzającej. 

UE UE