Termocykler do przeprowadzania reakcji PCR

Termocykler do przeprowadzania reakcji PCR

Termocykler do przeprowadzania reakcji PCR
Termocykler do przeprowadzania reakcji PCR
Wyposażenie dostępne w laboratorium
UE UE