Zestaw do pomiarów akustycznych

Zestaw do pomiarów akustycznych

Zestaw do pomiarów akustycznych

Laboratorium dysponuje kompletnym wyposażeniem do badań akustycznych w budownictwie. W skład wyposażenia wchodzą przede wszystkim: wielokierunkowe źródło dźwięku, 2-kanałowe ręczne mierniki dźwięku, 6-kanałowe moduły z interfejsem LAN do jednoczesnego pomiaru ciśnienia akustycznego w wielu punktach, wzorcowe źródło dźwięku, stukacz wzorcowy oraz profesjonalny systemem do akwizycji i analizy danych.

 

Zestaw do pomiarów akustycznych
Wyposażenie dostępne w laboratorium
UE UE