Przyrządy geodezyjne do pomiaru przemieszczeń konstrukcji

Przyrządy geodezyjne do pomiaru przemieszczeń konstrukcji

Przyrządy geodezyjne do pomiaru przemieszczeń konstrukcji

Laboratorium posiada zestaw wzorcowanych niwelatorów kodowych o dokładności odczytu 0.01 mm, umożliwiających pomiar przemieszczeń pionowych z odległości do 100 m oraz najwyższej klasy, automatyczny tachimetr do precyzyjnych pomiarów przemieszczeń konstrukcji z odległości nawet 300 m. 

Przyrządy geodezyjne do pomiaru przemieszczeń konstrukcji
Wyposażenie dostępne w laboratorium
UE UE