Komory pogłosowe

Komory pogłosowe

Komory pogłosowe

Laboratorium dysponuje unikalnymi w skali kraju komorami pogłosowymi, umożliwiającymi badanie izolacyjności akustycznej materiałów i wyrobów budowlanych oraz ocenę współczynnika pochłaniania dźwięku. Komory spełniają wymagania odpowiednich norm. 

Komory pogłosowe
Wyposażenie dostępne w laboratorium
UE UE