System obciążeniowy

System obciążeniowy

System obciążeniowy

Laboratorium jest wyposażone w system obciążająco-rejestrujący sterowany siłą albo przemieszczeniem, który umożliwia realizację obciążeń statycznych o max. zakresie 2 x 630 kN i obciążeń zmęczeniowych o częstotliwości od 0.1 do 20.0 Hz. Siły mogą być przykładane w dowolnym kierunku.

System obciążeniowy
Wyposażenie dostępne w laboratorium
UE UE