Stanowisko do wzorcowania częstościomierzy / czasomierzy

Stanowisko do wzorcowania częstościomierzy / czasomierzy

Stanowisko do wzorcowania częstościomierzy / czasomierzy

Podstawą wyposażenia stanowiska do wzorcowania częstościomierzy / czasomierzy cyfrowych jest atomowy, rubidowy generator częstotliwości dyscyplinowany sygnałem z satelit systemu GPS. Jest to bardzo stabilne źródło częstotliwości (odchylenie względne częstotliwości na poziomie 0,1*10-112 Hz/Hz), synchronizujące wszystkie urządzenia wykorzystywane w procesie wzorcowania. Dzięki zastosowaniu rubidowego atomowego wzorca częstotliwości, posiadającego wiele wyjść i generatora dyscyplinowanego sygnałem GPS, uzyskano poprawę parametrów pozostałych urządzeń służących do wzorcowania częstościomierzy / czasomierzy. Urządzenia te pracują bardzo stabilnie i precyzyjnie.

Ponadto stanowisko wyposażone jest w dwa częstościomierze / czasomierze cyfrowe służące jako urządzenia referencyjne oraz urządzania pozwalające na wzajemne porównania. Wykorzystywane na stanowisku do wzorcowania f/T urządzenia zapewniają bardzo małą niepewność wyznaczenia wyników wzorcowania. Pozwalają ponadto na utrzymanie aparatury wzorcującej na najwyższym poziomie dzięki wewnętrznym sprawdzeniom poprawności działania kluczowych elementów systemu.

Dodatkowo na stanowisku zainstalowano generator arbitralny pozwalający na generowanie przebiegów o różnym kształcie i parametrach sygnału oraz oscyloskop do kontroli przebiegów. Dzięki temu możliwe jest ustawienie właściwych poziomów wyzwalania częstościomierza referencyjnego i częstościomierza wzorcowanego

Całość wyposażenia jest kompleksowym, złożonym systemem pozwalającym na wzorcowanie częstościomierzy / czasomierzy na bardzo wysokim poziomie dokładności.

Stanowisko do wzorcowania częstościomierzy / czasomierzy
Wyposażenie dostępne w laboratorium
UE UE