Envirlab Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych

Envirlab Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych

Envirlab Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych świadczy profesjonalne, kompleksowe i specjalistyczne usługi laboratoryjne w sektorze: rolno - spożywczym, ochrony środowiska, monitoringu środowiska wytwarzania, produkcji, obiektów użyteczności publicznej i placówek badawczych.

Wykonujemy badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne z zakresu wód użytkowych, ścieków i osadów ściekowych, żywności, pasz i surowców rolnych, powietrza, powierzchni pomieszczeń produkcyjnych, powierzchni wyposażenia, odzieży ochronnej i rąk pracowników, oraz opakowań.

Naszą ofertę kierujemy do: przedsiębiorców i instytucji z sektora publicznego i prywatnego, jednostek samorządu terytorialnego, obiektów użyteczności publicznej, lokali gastronomicznych, zakładów opieki zdrowotnej i szpitali, specjalistycznych laboratoriów badawczych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, klientów indywidualnych, producentów farmaceutyków i kosmetyków, producentów żywności i napojów, producentów opakowań, gabinetów stomatologicznych, gabinetów kosmetologicznych, gabinetów medycyny estetycznej, gabinetów medycznych i przychodni, aptek, studio tatuażu, zakładów fryzjerskich, hoteli, ośrodków wypoczynkowych i sportowo-rekreacyjnych, itp.

Jakość nie jest dziełem przypadku - głównym kierunkiem polityki naszego laboratorium jest utrzymanie jakości usług na poziomie zapewniającym ciągły rozwój. Naszym celem jest zadowolenie Klienta ze świadczonych usług, zaspokojenie jego wymagań i oczekiwań. Kwalifikacje i kompetencje personelu, stosowane metody badań oraz posiadane wyposażenie techniczne i infrastruktura pozwalają na osiągnięcie tego celu. Badania wykonujemy w pełnym zakresie zgodnym z obowiązującymi normami i rozporządzeniami. Otrzymane przez nas wyniki są wykorzystywane do oceny zgodności w obszarach regulowanych prawnie, w tym stwierdzeń dotyczących zgodności/niezgodności wyniku badania z wymaganiami i/lub specyfikacjami, które w formie czytelnego raportu końcowego trafiają do klienta. Ponadto nasze Laboratorium zostało pozytywnie ocenione przez przedstawicieli PCA i została mu udzielona akredytacja o numerze AB 1841. Również decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzozowie jesteśmy uprawnieni do poboru próbek wody i wykonywania badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tylko badania dają pewność - nasi pracownicy chętnie pomogą Państwu w wyborze odpowiedniego pakietu badań, adekwatnie do Państwa potrzeb i przygotują propozycję cenową na wykonanie analizy. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy z naszych Klientów był traktowany indywidualne. Klient nie zostaje pozostawiony sam sobie. Uzyskuje on wsparcie naszych specjalistów i fachową pomoc na każdym etapie prowadzonych badań. Wysoka jakość, krótki termin realizacji zleceń, kompetencje pracowników, wiarygodność i profesjonalizm świadczonych usług to nasze główne atuty. Naszym klientom dajemy możliwość elektronicznego złożenia zamówienia. Poprzez współpracę z firmami kurierskimi dostarczymy do klienta opakowanie, w którym może on przygotować próbki, następnie odbieramy od niego materiał do badania, a wyniki przeprowadzonej analizy udostępnimy elektronicznie.

Envirlab Sp. z o.o. Laboratorium Badań Środowiskowych wyposażone jest w aparaturę kontrolno-pomiarową na najlepszym poziomie europejskim, odpowiadającą normom polskim i międzynarodowym. Urządzenia te podlegają okresowym wzorcowaniom i sprawdzeniom w celu zapewnienia spójności pomiarowej. Całość Laboratorium podzielone jest na kilka pracowni, m.in. pracownię mikrobiologiczną, pracownię wody, pracownię ścieków, pracownię aparaturową oraz pracownię sensoryczną

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania właściwości fizycznych
N
Badania chemiczne
C
Badania mikrobiologiczne
K
Badania sensoryczne
Q
Obiekty badań
Woda do spożycia przez ludzi
29
Ścieki
30
Żywność
22
Środowisko pracy (czynniki szkodliwe i uciążliwe)
33
Woda
28
Powietrze
9
UE UE