Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Laboratorium Inżynierii Lądowej

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Laboratorium Inżynierii Lądowej

Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. dysponuje własnym Laboratorium Inżynierii Lądowej zajmującym się badaniem i weryfikacją materiałów używanych do budowy i konstrukcji dróg. Nasi eksperci pomagają firmom realizować inwestycje drogowe z zachowaniem zasad jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

Przeprowadzamy badania kontrolne na zlecenia producentów, wykonawców robót i inwestorów z zakresu jakości materiałów w budownictwie inżynieryjnym zgodnie z polskimi i międzynarodowymi normami.

LABORATORYJNE I POLOWE BADANIA MATERIAŁÓW

·       grunty i kruszywa, betony, mieszanki mineralno-asfaltowe

KONTROLA TECHNICZNA

·       opracowania lub weryfikacja specyfikacji technicznych

·       ocena zastosowania materiałów pod kątem ich zgodności z prawem budowlanym, polskimi normami, aprobatami i specyfikacjami technicznymi

POMOC TECHNICZNA PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

·       przygotowanie inwestycji - ocena istniejącego stanu nawierzchni i przygotowanie programu naprawczego

·       przygotowanie dokumentacji przetargowej w zakresie wyboru właściwych materiałów i ustalenia programu badań

·       bieżąca kontrola realizacji inwestycji

GEOLOGIA INŻYNIERSKA

·       kompleksowe rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, badania gruntu, sporządzanie opinii geotechnicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla klientów indywidualnych i firm

·       ocena przydatności gruntów pod kątem posadowienia budynków i budowli

·       kompleksowy nadzór geologiczny i geotechniczny nad wykonywanymi pracami ziemnymi, fundamentowymi

ORZECZENIA O JAKOŚCI

·       kompleksowa obsługa laboratoryjna producentów kruszyw

·       sporządzanie orzeczeń o jakości kruszyw

 

Alternate Text
Dziedziny badań
Badania mechaniczne i pobieranie próbek materiałów budowlanych
J/P
Obiekty badań
Wyroby, materiały, obiekty budowlane
5
UE UE